กรมการท่องเที่ยว

งานบริการและมาตรฐานการท่องเที่ยว


 

รูปถ่ายพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ .. 2561