กรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และหลักสูตรผู้นำเที่ยว


1. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป

2. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ)

3. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย)

4. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ)
สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ

5. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป

6. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ)

7. หลักสูตรผู้นำเที่ยว 

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่