กรมการท่องเที่ยว

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

ประกาศประกวดราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่