หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-09-27
ราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบระกษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-27
ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้่อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-27
ราคากลางการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงาน Web Application ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-27
ราคากลางการจัดจ้างดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-26
ราคากลางการจ้างดูแลบำรุงรักาาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-26
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่ในการเก็บชิ้นงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-09-25
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาเอกสารและค่าบริการอื่นๆ
2019-09-25