หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-06-09
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2020-06-09
ราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าให้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "ช้างชูงวงเริงร่า" ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-06-08
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2020-06-08
ราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างมูลค่าให้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "ช้างชูงวงเริงร่า" ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (ใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-06-05
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-22
ประกาศการจ้างที่ปรึกษา โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-20