หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๖ คน รวม ๓ วัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปเยี่ยมชมกองถ่ายภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสำรวจสถานที่ที่มีศักยภาพในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44
00