หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maimtenance Activities) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

33
00