หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๒ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

152
00