หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

150
00

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e - bidding)