หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การประกวดราคาจ้างออกแบบและตกแต่งคูหา และจัดงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Thailand Happy Hour) ในงาน Focus ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

159
00

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การประกวดราคาจ้างออกแบบและตกแต่งคูหา และจัดงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Thailand Happy Hour) ในงาน Focus ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)