หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150
00