หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายในประเทศไทยของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง Detective Chinatown the Series และเรื่อง Da ๕ bloods ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

53
00

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายในประเทศไทยของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง Detective Chinatown the Series และเรื่อง Da ๕ bloods ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)