หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านการเงิน/บัญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายในประเทศไทยของผู้มีสิทธิได้รับสิทธฺประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

40
00

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านการเงิน/บัญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายในประเทศไทยของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง Dhaka ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)