หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2020-08-07
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง The Serpent ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-06
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
2020-08-06
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง The Serpent ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-07-31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-07-31
ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2020-07-24