หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง FF๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-12-04
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-11-29
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-11-29
ประกาศการท่องเที่ยว เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2019-11-29
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-11-28
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง FF๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-11-22
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง FF๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-11-18
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2019-11-18