หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเำเนินกิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-10-22
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maimtenance Activities) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-16
ราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-10-02
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-10-02
ราคากลางการประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-02