หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงที่ทำการกรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-06-17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-06-17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-06-14
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-06-13
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-06-13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-06-13
ราคากลางการประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย Fiber Optic, UTP, WIFI ณ ที่ทำการสำนักงานกรมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-06-13
ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-04