หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-09-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักาาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-30
ราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-09-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และวัฒนธรรม จังกหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักาาห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-30