หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๒ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
2020-01-03
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-12-25
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง FF๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-12-04
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-11-29
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-11-29
ประกาศการท่องเที่ยว เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2019-11-29