หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-22
ประกาศการจ้างที่ปรึกษา โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-20
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือ ของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2020-05-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน รวม 14 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-05-15
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยวิธีดัดเลือก
2020-05-01
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-04-30