หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดอบรมให้กับมัคคุเทศก์เฉพาะเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาต กรณีเปลี่ยนผ่านเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายบัญชีในประเทศไทยของผู้มีสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ ส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง The Standed ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
2019-08-20
ราคากลางการประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-15
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-07
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายในประเทศไทยของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง The Stranded ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-06
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินในประเทศไทยของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง The Stranded ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-05
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-02
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดอบรมให้กับมัคคุเทศก์เฉพาะเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาต กรณีเปลี่ยนผ่านเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-01