หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 1 จัดจ้างเพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-31
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน รวม 14 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-25
ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (งบประมาณผูกพัน 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิได้นับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง "Kate" "Finding Aloha" และ "Tremor 7" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-20
ประกาศร่างการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 1 จัดจ้างเพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-17
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำหลัเกณฑ์และคู่มือ ของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2020-03-16