หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อพัฒนา e-Service บริการประชาชนและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-05-16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเทียวและมัคคุเทศก์สาขา ประจำเดือนเมษายน 2566
2023-05-15
ประกาศและเอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวด้วยใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job order) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-05-11
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทย ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2023-05-10
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนผ่านระบบ e-learning เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
2023-05-09
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำระบบการทดสอบเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ (e-Exam For Tourist Guide New Entry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-05-08
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการจัดทำระบบให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว แบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-05-02
ราคากลาง เรื่อง จ้างดำเนินกิจกรรมการอบรมและประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐาน ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะ ขั้นพื้นฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
2023-05-01

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่