หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.๕) เพื่อสนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการท่องเที่ยวสีขาวในการสร้างมาตรฐานให้กับบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๓ กรมการท่องเที่ยว

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.๕)  เพื่อสนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการท่องเที่ยวสีขาวในการสร้างมาตรฐานให้กับบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๓ กรมการท่องเที่ยว