หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรม ร่วมกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรม ร่วมกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย

 

ทั้งนี้ เป็นการหารือการตรวจประเมินมาตรฐานที่พักประเภทโรงแรม โดยกรมการท่องเที่ยวจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยการมอบเครื่องหมายตราช้าง ซึ่งเป็นเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน โดยมี นายสิทธิพร หาญญานันท์ ประธานฝ่ายสมาคมโรงแรม กรรมการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กรมการท่องเที่ยว