หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ.เมืองภูเก็ต และติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานและศาลาชมเมืองสวนสาธารณะเขารัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ.เมืองภูเก็ต และติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานและศาลาชมเมืองสวนสาธารณะเขารัง (ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2556) โดยมี นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต พันตำรวจตรี เอกชัย ศิริ สว.ตร.ทท.ภูเก็ต และ นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

นอกจากนี้ในช่วงค่ำได้ลงพื้นที่บริเวณถนนบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว เพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ จากหลายภาคส่วนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป