หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันพุธที่ 10 กรฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.

วันพุธที่ 10 กรฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโชติ  ตราชู  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.