หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปฏิบัติการ DOT ดี Mission ของกรมการท่องเที่ยว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562" โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปฏิบัติการ DOT ดี Mission ของกรมการท่องเที่ยว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562"

โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ ทำความสะอาดบริเวณลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดโบสถ์และวิหาร นอกจากนี้ ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร