หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGE

กรมการท่องเที่ยว จัดการอบรม “การส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน” ให้กับ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เปิดการอบรม “การส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน” โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้าและผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมหว้าโหล โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

0