หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGE

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันพุธที่ 10 กรฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.

0