หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGE

การประชุม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมกาชน) เข้าร่วมประชุม

0

การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว" สาขาที่พัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า (English Communication for Front Office) ระดับบริหาร (Supervisory Level) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในสาขาที่พัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิด “การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว" สาขาที่พัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า (English Communication for Front Office) ระดับบริหาร (Supervisory Level) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในสาขาที่พัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า

0

การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการรัฐิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562รรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการรัฐิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการรัฐิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562

0