ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

59

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการท่องเที่ยว  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่