ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ (Provide Food and Beverage Services)

101

กรมการท่องเที่ยวขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรเทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ (Provide Food and  Beverage Services) ดังนี้

 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร 1

       แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร 2

       คู่มือการอบรม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร 3