ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

กรมการท่องเที่ยวจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1506

ดาวน์โหลดประกาศกรมการท่องเที่ยวได้ที่ >>> ประกาศกรมการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ >>> กำหนดการอบรม

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ >>> http://www.thailandtourismprofessional.org

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ”(Provide Food and Beverage Services) >>> คลิ๊กที่นี่!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 4 หลักสูตร  >>> คลิ๊กที่นี่!