ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

กรมการท่องเที่ยวร่วมรณรงค์ป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

355

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย กรมการท่องเที่ยวได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ด้วยการติดตั้ง จุดบริการแอลกอฮอล์ 70% บริเวณจุดบริการประชาชนและประตูทางเข้า - ออก ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันตนเองและประชาชน ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้พนักงานทำความสะอาดหมั่นทำความสะอาดบริเวณจุดบริการประชาชน และเติมสบู่ล้างมือในห้องน้ำ เพื่อให้ประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ได้ล้างมือเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยวยังได้ร่วมทำความสะอาดจุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับประตู ลิฟต์โดยสาร เครื่องมือเครื่องใช้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ รณรงค์ป้องกันตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ประชาชน พร้อมเผยแพร่วิธีการป้องกันและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามช่องทางสื่อต่างๆ ในบริเวณอาคารกรมการท่องเที่ยวอีกด้วย