ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

นิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย” รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

174

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมจัดแสดง นิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย” (รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 5) ประจำปี 2563 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการจากแหล่งท่องเที่ยวทางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง โดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ลดการใช้โฟมและพลาสติก รวมถึงการรักษาความสะอาดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้น การดำเนินงานพื้นฐาน 5 ประเด็นหลักได้แก่ สะดวกสะอาด ปลอดภัยเป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมชมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเสวนาวิชาการจากวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมฉัตร-ทศมราชกษัตรา : พระราชพิธีเบื้องต้น, พระราชพิธีเบื้องกลาง, พระราชพิธีเบื้องปลาย และหัวข้อรักษ์ชาติด้วยจิตอาสา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงสุนัขตำรวจจากกองบังคับการสุนัขตำรวจ และนิทรรศการจากแหล่งเรียนรู้ มากกว่า 30 หน่วยงาน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 62 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้บูทของกรมการท่องเที่ยวจัดแสดงอยู่บริเวณรอบระเบียง อาคาร ภาพปริทัศน์  ชั้น 2 โซน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน  Night at The Museum ที่เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะมีเฉพาะในวันที่ 20-22 ธันวาคม 62 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.