ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

1278

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ คลิ๊ก >>>>