ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

ประกาศ รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

842

กรมการท่องเที่ยวขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 อ่านประกาศ คลิ๊กที่นี่ >>> https://www.dot.go.th/news/institution-detail/3251