ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

กรมการท่องเที่ยวได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา จำนวน 7 แห่ง

4377

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังนี้

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒ - ๑๐๕๔๕๐๙

มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒ - ๑๐๕๔๕๐๙

รับผิดชอบในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐมนนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี        จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๓ - ๐๐๔๔๕๐

รับผิดชอบในเขตจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๔/๒๐ - ๒๑ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๒ - ๐๘๐๗๗๑

รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์

๕. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๒๔๘๗๔๐ - ๑ โทรสาร ๐๔๔ - ๒๔๘๗๔๒

รับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ เลย บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี (๒๐ จังหวัด)

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ ๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๒๔๘/๑ ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๙๕๓๐๖๖

รับผิดชอบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ ๒ (จังหวัดภูเก็ต)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๖๓/๗๑๐ ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖ - ๖๘๑๐๖๕

รับผิดชอบในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง