ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

กรมการท่องเที่ยวได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา จำนวน 7 แห่ง

289

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังนี้

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๑๕๔ถนนพระรามที่๑แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๑๕๔ถนนพระรามที่๑แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีชัยนาทนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานี

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๑๖๘/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบในเขตจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๔๑๔/๒๐ - ๒๑ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๒๓๐/๓๑ - ๓๒ ถนนมิตรภาพหนองคาย ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบังลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ ๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๒๔๘/๑ ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ ๒ (จังหวัดภูเก็ต)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๖๓/๗๑๐ ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง