หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

กรมการท่องเที่ยว จับมือ ธนาคารออมสิน และองค์การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษอย่างยั่งยืน จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการ/ที่พัก โฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล

21

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รุ่นที่ 4 5 และ 6 ของการอบรมยกระดับผู้ประกอบการ/ที่พัก โฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ บทบาทและภารกิจกรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและแนวโน้มการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี ผู้ประกอบการ/ที่พัก โฮมสเตย์ และชุมชนท่องเที่ยว เข้าอมรม รวม 6 รุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1,750 ราย เมื่อวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2566

 

ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน ที่พัก โฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวชุมชน ให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน สร้างรายได้ให้ชุมชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่