หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

113

กรมการท่องเที่ยวเร่งพัฒนายกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจ พร้อมพลิกฟื้นการท่องเที่ยวรับมือโควิด 19 ด้วย Big Data โดยมีกำหนดจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการทำการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0และ กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลาง COVID-19ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ เทคนิคการทำการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0” และ หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด-19

 

 

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่