หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

175

1. สาระสำคัญและเอกสารตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional: MRA on TP)

    1.1 ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional: MRA on TP)

          *** สามารถเข้าดูได้ที่ >>> ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ***

    1.2 ร่างพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Protocal to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional)

          *** สามารถเข้าดูได้ที่ >>> ดาวน์โหลดเอกสาร 2 ***

    1.3 มาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน สาขาไมซ์และการจัดกิจกรรม (MICE and Evnt Industry)

          *** สามารถเข้าดูได้ที่ >>> ดาวน์โหลดเอกสาร 3 ***

 

2. ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Protocal to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional) 

    2.1 แบบฟอร์มการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
          >>> แบบฟอร์มการร่วมแสดงความคิดเห็น
 ***