หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

ความคืบหน้าการคืนหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ข้อมูล วันที่ 28 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2563

87

สามารถดูรายละเอียดการคืนหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19

ได้ที่ https://www.facebook.com/Deptourism/posts/3012984888786287