หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

กรมการท่องเที่ยวเพิ่มเวลาให้บริการของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ 6 สาขา เฉพาะกรณีคืนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

762

สาขากรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องปิดทำการในวันอาทิตย์ เนื่องจากจะมีการดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ