หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2562

549

ประกาศกรมการท่องเที่ยว
เรื่อง รายชื่อโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

จำนวน 72 แห่ง รวม 546 หลังคาเรือน

 

** ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562