หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

ประกาศรายชื่อจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี

96

เตรียมตัวให้พร้อม!! ประกาศรายชื่อจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี พร้อมกัน ในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างที่เที่ยว เที่ยวที่ดี ๆ กับกรมการท่องเที่ยว” โดยผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ต่อด้วยรับฟังเทศนาธรรม "ท่องเที่ยวแบบมีธรรมะ" โดยพระมหาชาติ อภิจารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สุดท้ายร่วมสนุก และเพลิดเพลินไปกับล่องเรือท่องเที่ยวชมวิถีนนทบุรี แวะชิม แวะชมสินค้านานาชนิดที่ตลาดเกาะเกร็ด แล้วพบกันนะคะ