หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

อบรมภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

556

ด้วยกรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการจัดอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมให้กับมัคคุเทศก์

จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 2529 มีนาคม 2562

ณ ห้องจรัสเมือง 2 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ชั้น 5 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว  ตามวัน  เวลา ราชการ ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอด 5 วัน

ติดต่อ นางสาวพิมพ์ธิรา อินทร หมายเลข 02 2194010 ต่อ 3301-3