หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

รูปถ่ายพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

605

มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท