ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน

2000

 

เอกสาร 1 : ใบสมัคร

เอกสาร 2 : เกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ฯ

เอกสาร 3 : แบบคำขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

เอกสาร 4 : คู่มือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่