ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2562

8725

 

รับสมัคร การเข้ารับทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ คลิกที่นี้