หน้าแรก
เรื่องหน้ารู้ด้านการท่องเที่ยว
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

EXECUTIVE NEWS

ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51

124
230

ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.30 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว แถลงข่าวต่อ สื่อมวลชน การประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับ การยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51 ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ โดยจะมีพื้นที่ในท้องถิ่นหรือ ชุมชนเพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมจำนวน 26 พื้นที่ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้มีมาตราฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวและดำรงอัตลักษณ์ของชุมชน อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่