ประกาศรับสมัครงาน

JOB POST

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร