ประกาศรับสมัครงาน

JOB POST

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร