ประกาศรับสมัครงาน

JOB POST

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 22 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร