ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

พิธีเปิดตัวโครงการ “Thailand Tourist Police Road Show 2013” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ลานกิจกรรมแอโรบิค สวนรถไฟ

ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชัย ใหม่จันทร์แดง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ผลการดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมภายในของกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 เดือน)

ViewDownload

การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ViewDownload

ผลการดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมภายในของกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ViewDownload

การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ViewDownload

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานควบคุมภายในของกรมการท่องเที่ยว

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด