เมนูหน่วยงานภายใน
เมนูหน่วยงานภายใน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้สอนระดับประเทศ (์National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (์National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2565

ViewDownload

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ViewDownload

กรมการท่องเที่ยวขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ หลักสูตร

ViewDownload

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “เทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ (Provide Food and Beverage Services)

ViewDownload

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ (Provide Food and Beverage Services)

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่