ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP)

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ViewDownload

กรมการท่องเที่ยวขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ หลักสูตร

ViewDownload

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “เทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ (Provide Food and Beverage Services)

ViewDownload

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ (Provide Food and Beverage Services)

ViewDownload

กรมการท่องเที่ยวจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด