เมนูหน่วยงานภายใน
เมนูหน่วยงานภายใน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรมการท่องเที่ยว โดย กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยได้นำผลการประชุมระดมความคิดเห็นมาวิเคราะห์สรุปประเด็นเพื่อนำเสนอเป็น (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวในการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการของ BCG Model และสร้างผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้นแบบ

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่