เมนูหน่วยงานภายใน
เมนูหน่วยงานภายใน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ทูตยุโรปจี้ไทยดูแลนักท่องเที่ยวห่วงความปลอดภัย แก้ไขปัญหาเชิงรุก ล้าง 'เจ็ตสกี' รีดไถ

ความเชื่อมั่น 'ท่องเที่ยว' พุ่งสิ้นปีทะลุ 26 ล้านคน-รายได้ 1.7 ล้าน ล.

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ViewDownload

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดกระบี่

ViewDownload

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดตรัง

ViewDownload

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด