ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เที่ยวทั้งทีต้องเช็กให้ดี! บริษัททัวร์มีกี่ประเภท

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ViewDownload

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ViewDownload

สถิติการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ViewDownload

คู่มือประชาชน : การยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

ViewDownload

ไม่มีข้อมูล

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่