เมนูหน่วยงานภายใน
เมนูหน่วยงานภายใน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่​ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เป็น วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ-นนทบุรี

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อทัวร์

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

“จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว” ในช่วงการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ViewDownload

กรมการท่องเที่ยวจัดบูท Tourist Information ภายในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ViewDownload

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยว(DOT) ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) และมัคคุเทศก์ ปฏิบัติงานในฐานะจิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว

ViewDownload

จัดประชุมเตรียมพร้อมมัคคุเทศก์จิตอาสา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ViewDownload

กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมจัดเตรียมซุ้ม tourist information ในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด