เมนูหน่วยงานภายใน
เมนูหน่วยงานภายใน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ขั้นตอนการปฐมพยาบาล ผู้ที่สงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดทำการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

คู่มือประชาชน : การยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

ViewDownload

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ViewDownload

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดกระบี่

ViewDownload

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดตรัง

ViewDownload

ไม่มีข้อมูล

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด