ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)

งานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยไทยนานาชาติ ประจำปี 2561

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป

ViewDownload

นโยบายการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของกรมการท่องเที่ยว

ViewDownload

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว

ViewDownload

แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ViewDownload

นโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการท่องเที่ยว (E-Submission)

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด