เรื่องหน้ารู้ด้านการท่องเที่ยว

INTERESTING

ซื้อทัวร์อย่างไร ไม่ให้โดนหลอก

สำหรับคนที่มีแพลนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยการซื้อแพคเกจทัวร์ จากบริษัทนำเที่ยว แต่ก็กังวลว่าจะถูกบริษัทนำเที่ยวหลอก กรมการท่องเที่ยว มีวิธีมาแนะนำดังนี้

1. ขอดูเอกสารจากบริษัททัวร์

2. ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์ โดยเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://103.80.100.92:8087/mobiletourguide/info/license/tour 

3. หาข้อมูลรีวิวต่างๆ จาก google 

4. ต้องมี booking confirmation หรือเอกสารการจอง