หน้าแรก
ติดต่อกรม

ติดต่อกรม

contact us

ที่อยู่กรมการท่องเที่ยว

สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2219-4010-17, แฟกซ์ : 0-2216-6908
อีเมล์ : webmaster@tourism.go.th
Call Center : 02 401 1111 บริการ 24 ชั่วโมง

การเดินทาง

รถปรับอากาศ สาย 11, 73, 73ก, 93, 113, 157, 183, 204

รถธรรมดา สาย 15, 47, 48, 93, 73, 73ก, 113, 204

รถไฟฟ้า สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน , สถานีหัวลำโพง

เรือโดยสาร ขึ้นท่าสะพานหัวช้างหรือ

ท่าเจริญผล (หลังห้างโลตัส)

ข้อมูลสำหรับติดต่อกรมการท่องเที่ยว

ชื่อ - นามสกุล*
หมายเลขบัตรประชาชน*
หมายเลขโทรศัพท์*
อีเมล์*
หัวข้อติดต่อ*
ข้อความ*